עדכונים

«Back To News
April 04 2017

תרדמת החורף תמה ועונת המעגלים של יונייט מתעוררת!
בפתח האביב, נתעגל שוב יחד, נשיר את שירת הלב ונפיץ את הקסם אלינו והלאה.
מעגל פתיחת העונה ~ יום ראשון 09.04 ~ 18:30 ~ כיכר הבימה ~ תל אביב
~ הכניסה חופשית ~ בואו באהבה <3


https://www.facebook.com/events/1849752508616214/?__mref=mb

View On Facebook

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com