עדכונים

«Back To News
January 03 2017

במעגל האחרון בכיכר רבין, ערכנו תפילה משותפת למען המים וסופר הסיפור המרגש של שבט הסטנדינג רוק בארה"ב
אורי הווני שהובילה את התפילה, מספרת את סיפורם בכתבה הבאה: ,7340,L-4901824,00.html

כתבה על סטנדינג רוק ב Ynet
הוידאו של דימיטרי והתפילה שלנו בכתבה.


http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4901824,00.html

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com