עדכונים

«Back To News
April 04 2017

הנה אני - שי בן צור והרג׳סטאנים

" הנה אני כולי שלך, עשה בי כרצונך
באתי ריק, אני נכנע, לבי נתון לחסדך
גם אם הכול ישלל ממני, בתוכי קולך אשמע
מן הכאב הוא ירימני, ימלאני בהשראה "

#kirtan #mantra #chanting #sacredmusic #sacred #music #telaviv #qawwali

View On Facebook

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com