עדכונים

«Back To News
January 12 2018

"בריקנות הנשמה מתגלה"

עלי רוחי קוואלי עמוק ואקסטטי ממעגל סיום העונה באוקטובר 👳‍♂️

ירון פאר Yaron Peer Ron Narayan Jyoti Paz Dvir Cohen Eraki

ירון פאר, רון פז, אופיר אבן אודם, דביר כהן הערקי וכל מעגל יונייט אין באבילון. צילום ועריכה: דימה אפשטין מילים: ירון פאר. לחן: נוסראט פתה עלי קאהן, ירון פאר ק...

https://youtu.be/LJCqxPS3Q5s

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com