עדכונים

«Back To News
February 14 2018

ממש ממש מתרגשים לקראת הפרוייקט הזה של חברים כ"כ יקרים!
הקוואליה HaQawwaliya שמרגשים אותנו בכל המעגלים בכל פעם מחדש יוצאים בפרוייקט של חדש של קוואלי-פלמנקו
מוזמנים לעזור ולרכוש אלבום מראש בפקוייקט הד-סטארט
וככה כולנו נמשיך להנות עוד שנים קדימה ממוזיקה מעולה!

לתמיכה בהדסטארט:


https://www.headstart.co.il/projectupdates.aspx?id=25667

View On Facebook

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com