עדכונים

«Back To News
February 22 2018

אך טוב וחסד / מילים: תהילים כ"ג
לחן: נועם פז
ביצוע: רון פז, נועם פז, ירון פאר וכל מעגל יונייט אין באבילון
אוקטובר 2017 - כיכר הבימה

צילום ועריכה: דימה אפשטיין

#kirtan #mantra #chanting #sacredmusic #sacred #music #telaviv

View On Facebook

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com