עדכונים

«Back To News
March 05 2018

שיר (איילה) / יונה וולך
בביצוע ליאת ציון, דביר כהן, גיל רון שמע, יינון דרוויש, אלון אמאנו קמפניו, עידן ערמוני, צחי ונטורה וכל מעגל יונייט אין באבילון

צילום ועריכה: דימה אפשטיין

#kirtan #mantra #chanting #sacredmusic #sacred #music #telaviv #hebrew #love #inspiration #awesome

View On Facebook

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com