עדכונים

«Back To News
March 20 2018

אל נא רפא נא לה - תפילה חזקה ועוצמתית לריפוי ששרנו במעגל האחרון
מוקדש באהבה ל Amir Kaldes ו Nela Lala האהובים ❤️

מילים: מהכתובים - ספר במדבר יב לחן: נועם פז בביצוע של רון פז, נועם פז וכל מעגל יונייט אין באבילון. צילום ועריכה: דימה אפשטין

https://www.youtube.com/watch?v=sZZWXZCFTkM

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com