עדכונים

«Back To News
April 29 2018

הללויה
ביצוע: שמעון לב טהור וכל מעגל יונייט אין באבילון
מקור: תהילים קמח, א-ו
לחן: יואל סייקס

צילום: דימה אפשטיין ורונן ראסטה
עריכה: דימה אפשטיין

#kirtan #mantra #chanting #sacredmusic #sacred #music #telaviv

View On Facebook

Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com